Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 
 Mức lương tối thiểu vùng của các địa phương được quy định cụ thể tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2019; ngoài ra, nội dung của văn bản...

Xem tiếp
Tăng mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2019 
 Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được tăng lên từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, do đó mức lương tối thiểu tính đóng BHXH cũng sẽ có sự thay đổi.

Xem tiếp
Tăng mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2019 
 Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được tăng lên từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, do đó mức lương tối thiểu tính đóng BHXH cũng sẽ có sự thay đổi.

Xem tiếp
Xác định vốn nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng 
 Ngày 12/12/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng (TCTD).

Xem tiếp
Sửa đổi Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị 
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 đã sửa đổi và bãi bỏ một số quy định của Luật Xây dựng 2014 và Luật Quy hoạch đô thị 2009; đáng chú ý là những...

Xem tiếp