Xác định mức đóng bảo hiểm xã hội của từng đối tượng năm 2019 
Xem tiếp
Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 
 Mức lương tối thiểu vùng của các địa phương được quy định cụ thể tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2019; ngoài ra, nội dung của văn bản...

Xem tiếp
Tăng mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2019 
 Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được tăng lên từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, do đó mức lương tối thiểu tính đóng BHXH cũng sẽ có sự thay đổi.

Xem tiếp
Tăng mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2019 
 Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được tăng lên từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, do đó mức lương tối thiểu tính đóng BHXH cũng sẽ có sự thay đổi.

Xem tiếp
Xác định vốn nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng 
 Ngày 12/12/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng (TCTD).

Xem tiếp