/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
CĐCS Trường Đại học Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2022 
Ngày 26.01, Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Hoàng Dương Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường. 

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hoạt động Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn nhà trường luôn bám sát chủ đề hoạt động, vì thế đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn trường. Các phong trào thi đua luôn được tổ chức thực hiện và đã đưa lại hiệu quả thiết thực, như phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”... Đặc biệt là phong trào nghiên cứu khoa học đã được cán bộ, đoàn viên thưc hiện có chất lượng, trong năm học đã có 245 công trình, bài báo được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác. Trong năm CĐ đã hỗ trợ cho các trường hợp F0, F1 với số tiền 15 triệu đồng, thăm và hỗ trợ các đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ với tổng trị giá 190 triệu đồng; tham gia đóng góp các loại quỹ do cấp trên phát động trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Tiến và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch nhà trường đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình đã nổ lực phấn đấu thực hiện đạt được trong năm học 2021. Các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Công đoàn cần phát động các phong trào thi đua sát với thực tế nhiệm vụ của đoàn viên; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia nghiên cứu các công trình khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đoàn viên trong giảng dạy... công đoàn thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cho đoàn viên, lao động.Với thành tích đạt được trong năm 2021, CĐCS Trường Đại học Quảng Bình đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, có 01 tập thể và 03 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 06 tập thể và 57 cá nhân được CĐCS nhà trường khen thưởng.

X.P 

[Trở về]