/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Tên đơn vị: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232.3823250

- Fax: 0232.3825856

- Email: liendoanlaodong@quangbinh.gov.vn


 

 

Phạm Tiến Nam - Chủ tịch

ĐT: (0232). 3823172; 0983637627
Email: nampt.ldld@quangbinh.gov.vn

   

 

Nguyễn Phi Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực
ĐT: 0912515168; 02323827816
khanhnp.ldld@quangbinh.gov.vn

 

Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch
ĐT: 0917506886
tienvv.ldld@quangbinh.gov.vn

CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Văn phòng

vanphong.ldld@quangbinh.gov.vn

Ngô Thị Bích Thảo - Chánh Văn phòng

thaontb.ldld@quangbinh.gov.vn

Từ Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng 

thinhtn.ldld@quangbinh.gov.vn

Ban Chính sách Pháp luật - Quan hệ lao động

bancsplqhld.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Thanh Lân - Trưởng ban

lanpt.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Hải Lâm - Phó Trưởng ban

lamth.ldld@quangbinh.gov.vn

 Ban Tuyên giáo - Nữ công bantgnc.ldld@quangbinh.gov.vn

 Từ Thị Thu Hạnh - Trưởng ban

hanhttt.ldld@quangbinh.gov.vn

Ban Tổ chức - Kiểm tra

bantckt.ldld@quangbinh.gov.vn

Đỗ Văn Ánh - Trưởng ban

anhdv.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban

thuyntb.ldld@quangbinh.gov.vn

 

 
   

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ

Liên đoàn Lao động Thành phố Đồng Hới

donghoi.ldld@quangbinh.gov.vn

Trương Thanh Bình - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy

lethuy.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Cao Thành - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Ninh

quangninh.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Thị Mỹ Thúy - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bố Trạch

botrach.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Đức Thịnh - Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch

quangtrach.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Thị Vân - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn

badon.ldld@quangbinh.gov.vn

Dư Vĩnh Thành - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa

tuyenhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa

minhhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Minh Toàn - Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH & TƯƠNG ĐƯƠNG

Công đoàn Viên chức

vienchuc.ldld@quangbinh.gov.vn

Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

yte.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Thanh Hải - Chủ tịch

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

nongnghiep.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Thị Thanh Huyền - Chủ tịch

Công đoàn ngành Giáo dục

giaoduc.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch

Công đoàn ngành Công thương

congthuong.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch

 Công đoàn ngành Giao thông vận tải

 giaothong.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Anh Tuấn - Chủ tịch

 

Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Chủ tịch

Công đoàn Khu kinh tế

khukinhte.ldld@quangbinh.gov.vn

Lương Phú Cường - Chủ tịch

Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 Công đoàn Công ty TNHH MTV LCN Long Đại

Nguyễn Thị Hải Lý - Chủ tịch

 longdai.ldld@quangbinh.gov.vn

Công đoàn Công ty Cổ phần Lệ Ninh

leninh.ldld@quangbinh.gov.vn

Hoàng Thị Thu Tịnh - Chủ tịch

Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Trung

viettrung.ldld@quangbinh.gov.vn

Phạm Xuân Thành - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Du lịch - Khách sạn Công đoàn

kscd.ldld@quangbinh.gov.vn

Phạm Hữu Thảo - Phó Giám đốc, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

tcns9.ldld@quangbinh.gov.vn

Hồ Văn Chiêu - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát tỉnh

vks.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

dhqb.ldld@quangbinh.gov.vn

 Nguyễn Phương Văn

Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh

cucthue.ldld@quangbinh.gov.vn

Ngô Văn Thuận - Phó Cục Thuế, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

vqgpnkb.ldld@quangbinh.gov.vn

Trương Thanh Khai - Phó giám đốc, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh

khobac.ldld@quangbinh.gov.vn

 Đào Hoàng Liêm - Phó Giám đốc, Chủ tịch

 

 
 

ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG

Công đoàn Điện lực Quảng Bình

Công đoàn Viễn thông Quảng Bình

Công đoàn Bưu điện Quảng Bình

Công đoàn Đường sắt Quảng Bình

Công đoàn Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Công đoàn Công ty COSEVCO6

Công đoàn Công ty Gốm sứ và xây dựng COSEVCO

Công đoàn Công ty Hóa chất COSEVCO

Công đoàn Công ty COSEVCO1

Công đoàn Công ty Xi măng sông Gianh

Công đoàn Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Công đoàn Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình

Công đoàn Công ty Truyền tải điện Quảng Bình

Các Công đoàn Ngân hàng

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP & DOANH NGHIỆP CÔNG ĐOÀN

Trường Trung cấp Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Văn Lượng - Hiệu trưởng

Công ty cổ phần Du lịch - Khách sạn Công đoàn Quảng Bình

Đinh Nam Sơn - Giám đốc

 

[Trở về]