LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Tên đơn vị: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232.3823250

- Fax: 0232.3825856

- Email: liendoanlaodong@quangbinh.gov.vn


Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch
ĐT: (0232). 3823172; 0915127136
Email: binhnl.ldld@quangbinh.gov.vn

   

 

Nguyễn Phi Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực
ĐT: 0912515168; 02323827816
khanhnp.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch

ĐT: 0232.3821896; 0915277969
toannx.ldld@quangbinh.gov.vn

Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch
ĐT: 0917506886
tienvv.ldld@quangbinh.gov.vn

CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Văn phòng

vanphong.ldld@quangbinh.gov.vn

Từ Ngọc Thịnh - Phó phụ trách Văn phòng

thinhtn.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Thị Bảy - Phó Chánh Văn phòng hành chính

baylt.ldld@quangbinh.gov.vn

Ban Chính sách - Pháp luật

bancspl.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó phụ trách ban

hantt.ldld@quangbinh.gov.vn

Đinh Quang Công- Phó trưởng ban

congdq.ldld@quangbinh.gov.vn

   

Ban Tài chính

bantaichinh.ldld@quangbinh.gov.vn

Ngô Thị Bích Thảo - Trưởng ban

 thaontb.ldld@quangbinh.gov.vn

 Ban Nữ công

Từ Thị Thu Hạnh - Phó Trưởng Ban phụ trách

Dương Thị Hải - Phó Trưởng ban

 bannc.ldld@quangbinh.gov.vn

hanhttt.ldld@quangbinh.gov.vn

haidt.ldld@quangbinh.gov.vn

Ban Tổ chức

bantochuc.ldld@quangbinh.gov.vn

Đỗ Văn Ánh - Trưởng ban

anhdv.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban

thuyntb.ldld@quangbinh.gov.vn

Ban Tuyên giáo 

bantg.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Hải Lâm - Phó Trưởng ban phụ trách

lamth.ldld@quangbinh.gov.vn

Võ Xuân Hạnh - Phó Trưởng ban

hanhvx.ldld@quangbinh.gov.vn

Văn phòng Ủy ban kiểm tra

vanphongubkt.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phan Thanh Lân - Chủ nhiệm 

lanpt.ldld@quangbinh.gov.vn

Trung Tâm tư vấn pháp luật   
Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm trungtamtvpl.ldld@quangbinh.gov.vn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ

Liên đoàn Lao động Thành phố Đồng Hới

donghoi.ldld@quangbinh.gov.vn

Trương Thanh Bình - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy

lethuy.ldld@quangbinh.gov.vn

Đỗ Thị Lường - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Ninh

quangninh.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Thị Mỹ Thúy - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bố Trạch

botrach.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Đức Thịnh - Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch

quangtrach.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Thị Vân - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn

badon.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Xuân Lợi - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa

tuyenhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa

minhhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Minh Toàn - Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH & TƯƠNG ĐƯƠNG

Công đoàn Viên chức

vienchuc.ldld@quangbinh.gov.vn

Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

yte.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc sở Y tế - Chủ tịch

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

nongnghiep.ldld@quangbinh.gov.vn

Mai Văn Minh - Chủ tịch

Công đoàn ngành Giáo dục

giaoduc.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch

Công đoàn ngành Công thương

congthuong.ldld@quangbinh.gov.vn

Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch

 

 

Công đoàn ngành Giao thông vận tải

giaothong.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Văn Luận - Chủ tịch

Công đoàn Khu kinh tế

khukinhte.ldld@quangbinh.gov.vn

Lương Phú Cường - Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 Công đoàn Công ty TNHH MTV LCN Long Đại

Nguyễn Thị Hải Lý - Chủ tịch

 longdai.ldld@quangbinh.gov.vn

Công đoàn Công ty Cổ phần Lệ Ninh

leninh.ldld@quangbinh.gov.vn

Hoàng Thị Thu Tịnh - Chủ tịch

Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Trung

viettrung.ldld@quangbinh.gov.vn

Phạm Xuân Thành - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Du lịch - Khách sạn Công đoàn

kscd.ldld@quangbinh.gov.vn

Phạm Hữu Thảo - Phó Giám đốc, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

tcns9.ldld@quangbinh.gov.vn

Hồ Văn Chiêu - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát tỉnh

vks.ldld@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Công Lý - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

dhqb.ldld@quangbinh.gov.vn

Lê Thanh Bình - Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh

cucthue.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Chính Quyền - Phó Cục Thuế, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

vqgpnkb.ldld@quangbinh.gov.vn

Trần Thanh Khai - Phó giám đốc, Chủ tịch

Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh

khobac.ldld@quangbinh.gov.vn

 Đào Hoàng Liêm - Phó Giám đốc, Chủ tịch

 

 
 

ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG

Công đoàn Điện lực Quảng Bình

Công đoàn Viễn thông Quảng Bình

Công đoàn Bưu điện Quảng Bình

Công đoàn Đường sắt Quảng Bình

Công đoàn Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Công đoàn Công ty COSEVCO6

Công đoàn Công ty Gốm sứ và xây dựng COSEVCO

Công đoàn Công ty Hóa chất COSEVCO

Công đoàn Công ty COSEVCO1

Công đoàn Công ty Xi măng sông Gianh

Công đoàn Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Công đoàn Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình

Công đoàn Công ty Truyền tải điện Quảng Bình

Các Công đoàn Ngân hàng

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP & DOANH NGHIỆP CÔNG ĐOÀN

Trường Trung cấp Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Văn Lượng - Hiệu trưởng

Công ty cổ phần Du lịch - Khách sạn Công đoàn Quảng Bình

Đinh Nam Sơn - Giám đốc

 

[Trở về]