LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh các phong trào thi đua 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tổ chức Công đoàn, thời gian qua Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. 

Ban chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT đã hướng dẫn các CĐCS tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm cho đoàn viên, NLĐ hiểu biết hơn về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành năm 2018. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng tình đoàn kết gắn bó, tạo động lực cho CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số CĐCS triển khai thực hiện tốt như: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đã cụ thể hóa các phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với phong trào “thi đua 3 tốt, 3 nhất, 3 quản”, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT với phong trào “Quản lý xây dựng công trình đạt chất lượng cao”; CĐCS Trung tâm Giống vật nuôi tổ chức kéo co, giao lưu bóng chuyền, CĐCS Trung tâm nước sạch và VSMTNT tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các trạm trực thuộc và giao lưu với Trung tâm Nước sạch các tỉnh…

Nằm trong chuổi hoạt động này, Công đoàn Ngành đã trích kinh phí từ nguồn Quỹ Nhân đạo nghề cá, phối hợp với Lãnh đạo Sở tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 03 gia đình ngư dân bị tai nạn tàu cá, mỗi gia đình 03 triệu đồng nhằm chia sẻ với những mất mát của ngư dân, đồng thời động viên ngư dân ra khơi bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thăm và hỗ trợ 01 triệu đồng cho đoàn viên thuộc CĐCS Công ty cổ phần Thủy sản Sông Gianh có hoàn cảnh khó khăn bị thương trong lao động sản xuất. Bàn giao 02 nhà Mái ấm công đoàn cho 02 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng.

Những hoạt động tích cực, sôi nổi, hiệu quả của các cấp Công đoàn từ Ngành đến cơ sở trong thời gian qua đã góp phần vào việc nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn; góp phần giúp đỡ, động viên đội ngũ CNVCLĐ trong Ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở và Công đoàn Ngành thăm gia đình ngư dân bị tai nạn tàu cá.


Thường trực Công đoàn Ngành bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn".

  Thanh Huyền

 

[Trở về]