LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn Quảng Bình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên 

Thực hiện Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”, Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. 


Để thực hiện tốt Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có những giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài quốc doanh; tổ chức hội nghị chuyên đề; tăng cường nguồn lực tài chính; phân công trách nhiệm cụ thể các Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên viên Cơ quan LĐLĐ tỉnh trực tiếp phối hợp với ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, qua đó đã mang lại kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, kết quả, các cấp công đoàn đã phát triển được 385 đoàn viên; thành lập mới 11 Công đoàn cơ sở và 01 Công đoàn cơ sở thành viên ngoài quốc doanh.

Các Công đoàn cơ sở sau khi được thành lập đã đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, thực sự là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Chủ tịch lâm thời CĐCS Công ty TNHH Phong Nha Green Travel chia sẽ: Sau khi CĐCS công ty được thành lập, cán bộ, người lao động trong công ty đoàn kết hơn, gần gũi nhau hơn, đoàn viên, người lao động xem Công đoàn công ty như là mái ấm, chỗ dựa cho mình khi đoàn viên có những tâm sự và cần chia sẽ; hoạt động phong trào sôi nổi hẵn, mỗi khi có các hoạt động tập thể được người lao động nhiệt tình hưởng ứng cao...

Việc tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhằm bảo đảm mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa phát triển sản xuất và bảo đảm cuộc sống, giữa quyền lợi của NLĐ và chủ doanh nghiệp. Đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như NLĐ. Đồng thời thực hiện tốt hơn việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp.

Xuân Hạnh 

[Trở về]