LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng người lao động trong tháng công nhân 

Tháng công nhân đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đỡ đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong lao động, sản xuất. Với các hoạt động hướng về cơ sở, Tháng công nhân thực hiện có hiệu quả trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm của  người lao động. 


Đồng chí Nguyễn Lương Bình - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ mái ấm Công đoàn và vốn vay đoàn viên công đoàn nghèo cho người lao động trong tháng công nhân.

Với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, các hoạt động của Tháng công nhân đã mang lại nhiều kết quả nổi bật với trọng tâm là hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động có hoàn cành khó khăn. Những hoạt động này đều tập trung  vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công đoàn. Dựa vào chủ đề hoạt động mà LĐLĐ tỉnh để ra các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Để hoạt động Tháng công nhân tạo được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo công đoàn cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các hoạt động này không chỉ chuyển tải đến đoàn viên, người lao động những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước mà còn khơi dậy, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

Bằng nguồn tài chính công đoàn và nguồn hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Đặc biệt, đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, LĐLĐ tỉnh đã xem xét để kịp thời hỗ trợ sửa chữa và xây mới.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 22 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; khởi công xây dựng 2 nhà nội trú cho giáo viên ở Trường Tiểu học và THCS Trường Thuỷ; trường THCS Lâm Trạch, với tổng số tiền trên 1.6 tỷ đồng. Trong tháng công nhân các cấp công đoàn trong tỉnh đã trao trên 2.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với tổng số tiền trên 581 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, đặc biệt, phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa” đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua này, đoàn viên, người lao động đã phát huy được năng lực, sáng tạo từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp mình.

Công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở được đẩy mạnh. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và cán bộ công đoàn chuyên trách được phân công trực tiếp thực hiện vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; các cấp công đoàn và cán bộ được phân công đã tập trung đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp công nhân lao động vào tổ chức công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp. Kết quả thực hiện Tháng công nhân năm 2018, các cấp công đoàn đã tuyên truyền vận động phát triển 450 đoàn viên công đoàn, thành lập 7 công đoàn cơ sở.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động xã hội trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách, an toàn vệ sinh lao động, khảo sát chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động, công tác tài chính công đoàn ở các đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các công nhân trong các doanh nghiệp và khu công nghiệp. Các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của công nhân lao động, qua đó kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng cho công nhân.

Tháng công nhân được tổ chức ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu và có nhiều đổi mới để phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động tổ chức trong Tháng công nhân được triển khai theo hướng giảm hoạt động hình thức, tập trung các hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tháng công nhân thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa tích cực trong việc cổ vũ, động viên về mặt tinh thần, vật chất cho mỗi đoàn viên, người lao động, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất.

Xuân Hạnh 

[Trở về]