/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn Quảng Bình: Những khởi sắc ấn tượng 
Quý I năm 2022, hoạt động công đoàn Quảng Bình có nhiều khởi sắc, các cấp công đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung nguồn lực, chăm lo, giúp đỡ ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Tết sum vầy" năm 2022

Ngay từ đầu năm, các hoạt động chăm lo cho người lao động được tập trung đẩy mạnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung chăm lo Tết và tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" Nhâm Dần - 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ sớm chủ động phối hợp, đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động trong năm 2021. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp CĐ trong tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho 29.689 ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Phân bổ vốn vay Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho 250 đoàn viên công đoàn tại 21 CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền 1.250.000.000 đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNLĐ và tổ chức CĐ năm 2022 được triển khai và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào do LĐLĐ tỉnh phát động như: “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỹ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, “Công đoàn đồng hành cùng DN xây dựng quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển DN bền vững” giai đoạn 2020-2023, “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”.

LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-LĐLĐ về việc triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; tuyên truyền, khuyến khích, động viên ĐVNLĐ xây dựng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” lần thứ II năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhằm tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam". Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”...

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng được tập trung thực hiện. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022; đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các CĐ, đơn vị trực thuộc năm 2021. Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở đối với các CĐ trực thuộc.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ đầu năm, thời gian tới các cấp công đoàn tiếp tục đây mạnh các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, nhằm quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm.

X.H 

[Trở về]