LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, các cấp công đoàn, đặc biệt là ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp luôn tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công; quan tâm, động viên nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm công tác, lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. 

Hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động nữ công cho các cấp công đoàn trong tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2015, 2016-2020. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự trọng, tin tự, trung hậu, đảm đang”; Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015”; qua các phong trào thi đua có 7.090 lượt nữ CC,VC,LĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 58 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, ngành, Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, 04 chị được LĐLĐ tỉnh chọn, giới thiệu sản phẩm tham gia dự thi “Ngày phụ nữ sáng tạo” đạt giải; 06 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”; sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 có 17 tập thể, 44 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, tỷ lệ đạt danh hiệu thi đua hàng năm trên 90%.

Công tác tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công đoàn; giáo dục, nâng cao nhận thức về giới, gia đình, xã hội, phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước được đẩy mạnh. Nhiều cấp công đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền về Bình đẳng giới, Dân số-SKSS; giao lưu gặp mặt cán bộ nữ công, gia đình CNVCLĐ hạnh phúc, trao đổi kỹ năng truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ ... Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên nữ cũng được quan tâm đúng mức, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao như: hội thi văn nghệ quần chúng trong nữ CNVCLĐ, hội thi “Cán bộ, đoàn viên nữ CNVCLĐ tài năng, duyên dáng”, … thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 206 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ xã hội công đoàn Quảng Bình với số tiền 4.639.000.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà gia đình nữ CNCVLĐ có chồng, con đang công tác ở biên giới, hải đảo; vận động nữ CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ Vì Trường Sa thân yêu” do TW Hội phát động với số tiền 109.165.000 đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khó khăn cho hàng ngàn trường hợp tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Nhân tháng hành động Vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam, Tết Nguyên đán hàng năm, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động như: gặp mặt, tặng quà cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, tổ chức hỗ trợ thăm 110 cháu có thành tích trong học tập, 80 lượt trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, tàn tật.

Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ; các cấp công đoàn đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hộ lao động. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức và phối hợp triển khai 2.066 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; thông qua kiểm tra, đã phát hiện những sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách, đặc biệt là việc giải quyết chế độ thai sản, chế độ thôi việc ở các doanh nghiệp đang nợ đọng BHXH và đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền, người sử dụng lao động có biện pháp giải quyết thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ. Nhờ đó, tiền lương và thu nhập, thời giờ làm việc, chế độ thai sản... của lao động nữ được đảm bảo hơn, điều kiện lao động được cải thiện; một số doanh nghiệp, ngoài việc thực hiện tốt chế độ lao động nữ theo quy định, đã trợ cấp thêm kinh phí cho lao động nữ sinh con hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục các yếu tố độc hại, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng thoả ­­ước lao động tập thể, thuyết phục với chủ doanh nghiệp ký các điều khoản có lợi hơn cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, cao hơn so với quy định của pháp luật nhằm nâng cao vai trò đại diện ban nữ công công đoàn các cấp đối với nữ CNVCLĐ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với lao động nữ, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác nữ công; quán triệt sâu sắc và tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tham gia xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nghiệp. Tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,... tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp, ngành phát động.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là quan tâm, chăm lo tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ nâng cao chất lượng đời sống, việc làm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động đúng quy định; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia quản lý và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ và có những kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp, tổ chức, đơn vị vi phạm chế độ chính sách lao động nữ.  

Phát huy kết quả đạt được trong công tác cán bộ nữ nhiệm kỳ 2013-2018, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chuyên môn cùng cấp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; đặc biệt giới thiệu nữ cán bộ, đoàn viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia BCH Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH công đoàn cấp huyện, ngành và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 đạt tỷ lệ cao, cụ thể: nữ tham gia BCH CĐCS có 2.578 chị, chiếm tỷ lệ 50,58%; BCH công đoàn cấp huyện, ngành có 102 chị, chiếm tỷ lệ 33,55%; BCH LĐLĐ tỉnh có 09, chiếm tỷ lệ 25,71%; nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là cán bộ chuyên trách công đoàn cấp huyện, ngành có 14 chị, cấp CĐCS có 02 chị.

Trong thời gian tới, Ban nữ công LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham mưu công tác củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Từ Thu Hạnh 

[Trở về]