LỊCH LÀM VIỆC
CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH - 78 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Cũng như giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân lao động Quảng Bình ra đời và hình thành sau 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Là một tỉnh nhỏ lẻ ở miền Trung thuần tuý về nông nghiệp,...

Xem tiếp
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm...

Xem tiếp
Truyền thống ngày Quốc tế lao động 1/5 

Kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 56 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động, kỷ niệm 49...

Xem tiếp
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024) 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

 

Xem tiếp
Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
Bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành...
Xem tiếp