/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Giải báo chí xây dựng đảng lần thứ IV 
Ké hoạch tổ chức giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ IV. Ban biên tập đăng toàn bộ kế hoạch để cán bộ, CNVCLĐ biết tham gia cuộc thi.
Tải File đính kèm tại đây 
[Trở về]