/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Hướng dẫn tạm thời hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm Covid-19 (F0) 
Ngày 03/3/2022, Sở Y tế Quảng Bình đã ban hành công văn số 554/SYT-NVY, về việc hướng dẫn tạm thời hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0. Ban biên tập Website...
Xem tiếp
Triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão dông" 
Ban biên tập bản trang Website LĐLĐ tỉnh đăng toàn bộ thông tin công văn của UBND tỉnh về việc Triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão dông" cho toàn thể cán bộ, CNVCLĐ...
Xem tiếp
Người lao động nên chuẩn bị gì để nhận gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh nhất 

 

Người lao động chuẩn bị một số điện thoại để cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội giúp thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong trường hợp cần thiết.

Xem tiếp
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp