LỊCH LÀM VIỆC
Tham gia cuộc thi trực tuyến 
 Tham gia cuộc thi trực tuyến Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên
Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi "Dữ liệu số với cuộc sống" 
Xem tiếp
Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng chống ma túy 
Xem tiếp
Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu (logo) tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Kế hoạch Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh... 

       Thực hiện Kế hoạch số 630/KH-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về...

Xem tiếp