LỊCH LÀM VIỆC
Sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có 12,68 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi.

 

Xem tiếp
Từ ngày 1-7-2019: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng 

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại kỳ họp thứ 6.

Xem tiếp
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Xem tiếp
Nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. 
Nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 
Xem tiếp
Công văn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể 
Công văn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể.

Tải Công văn tại đây

Xem tiếp