/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn tạm thời hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm Covid-19 (F0) 
Ngày 03/3/2022, Sở Y tế Quảng Bình đã ban hành công văn số 554/SYT-NVY, về việc hướng dẫn tạm thời hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0. Ban biên tập Website LĐLĐ tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung công văn để các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động biết để thực hiện
Tải file đính kèm tại đây

3cms/upload/ldld/File/Huong%20dan%20tam%20thoi%20ho%20so%20de%20nghi%20giai%20quyet%20che%20do%20BHXH%20doi%20voi%20NLD%20la%20F0.pdf

[Trở về]