LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Khối thi đua Công đoàn ngành - CĐ Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

Khối thi đua Công đoàn ngành - CĐ Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đến dự và chỉ đạo. 

Sáu tháng đầu năm mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng các công đoàn ngành - Công đoàn viên chức tỉnh đã luôn bám sát các chủ trương của cấp trên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ thi đua thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời như BHXH, BHYT, BHTN, tiền lượng bình quân giữa các ngành trong khối là 4.600.000đ/người/tháng. Các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo được đẩy mạnh các công đoàn đã tổ chức thăm hỏi cho 456 suốt, tổng trị giá 587 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 11 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nghèo. Sáu tháng đầu năm các Công đoàn ngành đã thành lập được 3 CĐCS ngoài quốc doanh, phát triển mới 509 đoàn viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và  thông qua các mục tiêu hoạt động 6 tháng năm 2018 đó là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua ở từng đơn vị với phương châm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khi thực hiện hiện nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến các nhân tố mới, kinh nghiệm hay của các tập thể và cá nhân.... nhằm tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đã đề ra.

  X.H

[Trở về]