LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
LĐLĐ thành phố Đồng Hới: Lớp bồi dưỡng công tác công đoàn ở cơ sở năm 2018. 

Trong các ngày từ 10 - 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn ở cơ sở năm 2018, tham gia có tập huấn có 89 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, UV BCH đến từ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố. 

Đồng chí Trương Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đồng Hới phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe báo cáo nhanh kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các chuyên đề nghiệp vụ công đoàn bao gồm: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh; Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đối thoại tại nơi làm việc; Công tác Tài chính công đoàn; Công đoàn giám sát, phản biện của công đoàn; Công tác thi đua, khen thưởng; Những điểm mới Luật BHXH, BHYT có hiệu lực từ năm 2018, Đối thoại về BHXH, BHYT; Những vấn đề cơ bản về Luật An ninh mạng; Nói chuyện thời sự. Nội dung tập huấn chủ yếu nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giúp cán bộ Công đoàn hiểu rõ thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là những đồng chí mới được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn lần đầu, nắm được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn của đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Châu Thanh Liễu 

[Trở về]