/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
LĐLĐ tỉnh - CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động 
Ngày 18.5, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp theo lĩnh vực phạm vi hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá giai đoạn 2022 - 2027. Dự buổi ký kết có đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Nông nghiệp Việt Nam và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam. 


Đồng chí Võ Văn  Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi ký kết.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Sau khi trao đổi, hai bên đã thống nhất Chương trình phối hợp chỉ đạo hoạt động nghiệp đoàn nghề cá (bao gồm Nghiệp đoàn nghề cá Việt NamNghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 2022 - 2027 với các nội dung sau:


Chương trình phối hợp đã được hai bên thống nhất ký kết.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng về công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác trao đổi, cung cấp thông tin; Công tác hỗ trợ, thăm hỏi và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, ngư dân, chế độ phụ cấp của Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra NĐNCCS; Xây dựng các mô hình NĐNCCS thí điểm; áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực khai thác thủy sản; Công tác cứu hộ, cứu nạn; Công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất chính sách.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Tiến nhấn mạnh: Để chương trình phối hợp hoạt động có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, nội dung Chương trình đến các cấp Công đoàn, đặc biệt là giữa Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (trực thuộc CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) và Nghiệp đoàn nghề cá cơ sở Quảng Bình (trực thuộc CĐ Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình) thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cho phù hợp, đạt hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp...

X.H 

[Trở về]