LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại cơ sở. 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác của Ban chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc quản lý tài chính, tài sản Công đoàn tại 04 Công đoàn cơ sở: Trường Mầm non Quảng Châu; Trường Mầm non Quảng Hưng; Trường TH Số 1 Quảng Hưng và Trường THCS Cảnh Dương. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra có các Bí thư Chi bộ nhà trường, Ban Chấp hành CĐCS của 4 đơn vị được kiểm tra.  


Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện đặt vấn đề về nội dung kiểm tra.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thông qua các nội dung cụ thể như: Kiểm tra quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế phối hợp của công đoàn với nhà trường; quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra; quy chế hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, sổ ghi chép các cuộc họp Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn; sổ quản lý công văn đi đến; việc cụ thể hóa, triển khai các văn bản của cấp trên; hồ sơ Thi đua - Khen thưởng, hồ sơ Hội nghị viên chức, hồ sơ Đại hội công đoàn cơ sở; văn bản, chứng từ; thu đoàn phí công đoàn, việc lập dự toán, thực hiện quyết toán công đoàn, các chứng từ, sổ sách tài chính… 


Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn cơ sở Trường THCS Cảnh Dương.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá đầy đủ hơn kết quả hoạt động công đoàn của các đơn vị trong năm học 2023-2024 đồng thời đã bổ sung định hướng kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị, giúp CĐCS tháo gỡ khó khăn và bám sát, triển khai hoạt động công đoàn tốt hơn. Qua đó các CĐCS tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phong trào công đoàn, động viên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động và phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 


Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Quảng Hưng.

Thu Hoài

                             

[Trở về]