LỊCH LÀM VIỆC
Kế hoạch thực hiện NQ 10c của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam 
Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 10c của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam 
Xem tiếp
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017 

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, thực hiện công văn số 1541/VPUBND - VX ngày 16/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về “Tăng cường tuyên truyền...

Xem tiếp
Biểu mẫu báo cáo số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân 

 Biểu mẫu báo cáo số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân kèm theo công văn số: 356/LĐLĐ - TG ngày 16/05/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Xem tiếp
Liên đoàn Lao động yêu cầu các cấp công đoàn báo cáo sơ kết 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Tháng Công nhân 

 Thực hiện Hướng dẫn số: 702/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Xem tiếp
Thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình về Chương... 

Thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình về Chương trình “Tháng Công nhân năm 2017” cho người lao động Quảng...

Xem tiếp