/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”....

Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 

Giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ  phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng,  Đảng ta luôn quan tâm...

Xem tiếp
Nữ công Công đoàn các cấp: Tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022)... 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2020) diễn ra từ ngày 07/3 đến ngày 09/3/2017, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập&rdqu...

Xem tiếp
Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2020) 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2020) diễn ra từ ngày 07/3 đến ngày 09/3/2017, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”, phấn...

Xem tiếp
Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ... 

Ngày 28/10/2016 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham gia Hội nghị có 120 cán bộ...

Xem tiếp