LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phiên làm việc cuối Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 

Chiều nay (26.9) diễn ra phiên làm việc cuối Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.


Các đại biểu biểu quyết bằng cách giơ thẻ đoàn viên tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đại hội diễn ra từ 24-26.9.

Trước đó, trong khuôn khổ Đại hội, chiều 24.9 đã diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 25.9, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đại hội đã được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII...

Sáng 26.9, đại hội đã thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn.

Chiều nay (26.9), đại hội tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung, sau đó sẽ diễn ra phiên Bế mạc Đại hội.

BBT Website tổng hợp

[Trở về]