/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động 
Năm 2021, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tham gia và thụ hưởng các chính sách về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 


LĐLĐ tình và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Nổi bật trong công tác phối hợp hoạt động là công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên được đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện. LĐLĐ tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với đoàn viên, NLĐ thông qua mục "Tư vấn pháp luật" trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh với hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày. LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tổ chức 281 cuộc đối thoại trực tiếp, gián tiếp cho 12.150 lượt đoàn viên, NLĐ về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ ở 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức trên 4.500 cuộc tuyên truyền với trên 46 nghìn lượt cán bộ, CNVCLĐ tham gia; đăng tải 1.250 tin bài, ảnh, 12 chuyên mục, 08 phóng sự, 12 trang báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH tỉnh đã thực hiện 289 tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được hai đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả. LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc, BHXH cấp huyện thực hiện giám sát theo Quyết định 217 tại 69 đơn vị, doanh nghiệp; LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh kiểm tra, giám sát 06 đơn vị, doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh một số sai phạm và hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, thu hồi hơn 820 triệu đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Các cấp công đoàn nhận được 09 đơn của tập thể và cá nhân đoàn viên, NLĐ, gồm 04 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH của NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Các chính sách về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động luôn được tập trung thực hiện có hiệu quả. Năm qua, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện quyết liệt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thường xuyên rà soát, nắm bắt các doanh nghiệp, lao động được quyết toán thuế và các doanh nghiệp, lao động tăng mới để cử cán bộ đi vận động, đảm bảo khai thác triệt để 100% doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, hằng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam giao, tính đến tháng 12/202170.242 người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT của các đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 13,77% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.62.351 người tham gia BHTN, đạt 12,22% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người tham gia Bảo hiểm. Tổng số thu năm 2021 từ các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.315.842 triệu đồng, tăng 35.601 triệu đồng so với năm 2020.

Trong năm, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH chính xác, kịp thời và đúng theo quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng; đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống NLĐ bị mất việc làm, thu nhập, cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cụ thể:

Công tác hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Qua đó đã góp phần giúp NLĐ, NSDLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, thiếu hụt lao động và khôi phục sản xuất, kinh doanh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đến nay đã xác nhận danh sách để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chi hỗ trợ 7.369 lao động bị thiệt hại của Covid-19.

Đến nay, BHXH tỉnh thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng BHTN 12 tháng cho 2.708 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 22,4 tỷ đồng; giải quyết chi hỗ trợ từ quỹ BHTN cho 46.854 lao động với số tiền 117.248 triệu đồng; đạt 100% đơn vị sử dụng lao động và NLĐ thuộc diện được hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.

Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, NLĐ theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam được thực hiện kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tính đến ngày 07/3/2022 LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho 2.509 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 1.284 triệu đồng.

Từ những kết quả trên cho thấy, sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho NLĐ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

X.H 

[Trở về]