LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình 
Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1236/QĐ-UBND về cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Quỹ). 

Tôn chỉ và mục đích của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận mà là hỗ trợ, chia sẻ phần khó khăn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tên gọi của Quỹ: Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Sau đây Ban biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh sẽ đăng toàn bộ Quyết định và Điều lệ hoạt động của Quỹ.

BBT 

Tải file đính kèm tại đây

 

[Trở về]