/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tục trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VN về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

 

 

 

 

Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng TCTN cho người lao động (NLĐ) gồm 5 bước: Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn giải quyết hưởng TCTN; nhập thông tin đơn đề nghị TCTN theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 4-5-2022; đính kèm bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

Sau cùng, NLĐ chọn gửi Trun tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. 

 

[Trở về]