LỊCH LÀM VIỆC
Báo cáo công tác phát triển đoàn viên năm 2014 
Xem tiếp
Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với Thường trực Huyện uỷ Quảng Trạch, Thị uỷ Ba đồn 
Sáng 27.3.2014, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Quảng Trạch, Thường trực Thị uỷ Ba đồn về thành lập LĐLĐ thị xã Ba Đồn và kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ LĐLĐ huyện...
Xem tiếp
Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với Thường trực LĐLĐ huyện Quảng Trạch 

Ngày 19/03/2014, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực LĐLĐ huyện Quảng Trạch về Đề án và công tác chuẩn bị thành lập mới LĐLĐ thị xã Ba Đồn, do đồng chí Lê Thuận...

Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước 
Ngày 17/3/2014, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất VLXD Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực...
Xem tiếp