/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Tài liệu tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Công đoàn Quảng Bình 
Tài liệu tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Công đoàn Quảng Bình 
Xem tiếp
Báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và hoạt động Tháng công nhân năm 2016 
Báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và hoạt động Tháng công nhân năm 2016 
Xem tiếp
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016)
Xem tiếp
Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỷ niệm... 

 

 

Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 kỷ niệm các ngày lễ lớn trong...

Xem tiếp
Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện CT phối hợp giữa BCHQS tỉnh và LĐLĐ tỉnh 
Xem tiếp