Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 315/LĐLĐ-VP Hướng dẫn báo cáo năm 2013 LĐLĐ TP 22/10/2013 Còn
2 159/LĐLĐ-VP Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 LĐLĐ TP 17/05/2013 Còn
3 05/TB-LĐLĐ Thông báo Chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013 LĐLĐ TP 24/04/2013 Còn
4 276/LĐLĐ-VP Hướng dẫn Báo cáo năm 2012 LĐLĐ TP 29/10/2012 Còn
5 1190/CV-TLĐ Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/06/2005 Còn
6 553/CV-TLĐ Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 05/04/2005 Còn
7 35-L/CTN Lệnh của Chủ tịch nước số 35-L/CTN ngày 5-7-1995 công bố Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước 05/07/1995 Còn
8 196-CP Nghị định số 196-CP ngày 31-12-1994 của Chính Phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể. Chính Phủ 31/12/1994 Còn
Trang :
1