Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn 

Trong chuyến đến thăm và nói chuyện với cán bộ giáo viên và học viên Trường cán bộ Công đoàn vào ngày 19/01/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính...

Xem tiếp
Hiệu quả từ một phong trào thi đua 

Phong trào thi đua Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minhtrong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, đơn...

Xem tiếp
BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU? 

Có một số người có ngôi cao, chức cả, sống trong sự trọng vọng, chiều chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần cũng quen đi mà không hề biết rằng mình đã nhiễm phải...

Xem tiếp
Việc nào cũng có tầm quan trọng của nó 

Mọi việc Bác nêu ra đều thiết thực, ngắn gọn, cụ thể. Lời lẽ của Bác là những lời lẽ quen thuộc, mộc mạc, nhân dân thường dùng từ xưa đến nay trong sinh hoạt hằng ngày. Chỉ có khác ở chỗ Bác đã đưa...

Xem tiếp
Công đoàn ngành Y tế điểm sáng trong các phong trào thi đua 

Những năm qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cho đoàn viên, CNVCLĐ, công đoàn ngành y tế Quảng Bình đã cùng với chuyên môn làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ...

Xem tiếp