LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 

Ngày 3.10, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đồng chí Nguyễn Lương Bình - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Lương Bình - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo những nội dung chính đã diễn ra tại Đại hội. Đại hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 - 26.9 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 83 đoàn với 946 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thảo luận, thông qua 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đại hội đã bầu 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 16 đồng chí.

X.H 

[Trở về]