LỊCH LÀM VIỆC
Có 28.164 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn... Tin mới

Sau 10 ngày phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Quảng Bình” đã thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ...

Xem tiếp
CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH - 78 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Cũng như giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân lao động Quảng Bình ra đời và hình thành sau 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Là một tỉnh nhỏ lẻ ở miền Trung thuần tuý về nông nghiệp,...

Xem tiếp
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Quảng Bình” 

Từ 8h00 ngày 01/7/2024 , Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Quảng Bình” (Cuộc thi) trên trên phần mềm http://congdoanq...

Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Quảng Bình” 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 78 năm ngày thành lập Công đoàn Quảng Bình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm...

Xem tiếp
Kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 

Sáu tháng đầu năm 2024 tuy còn gặp một số khó khăn nhất định nhưng phong trào CNVCLĐ và hoạt động ở các cấp công đoàn trong tỉnh nhìn chung có nhiều khởi sắc. Tư tưởng công nhân lao động (CNLĐ) ổn...

Xem tiếp