/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LĐLĐ tỉnh: Khảo sát chất lượng Thỏa ước lao động tập thể và chất lượng bữa ăn ca cho người lao động 
Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về “Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” và “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”,...
Xem tiếp
LĐLĐ tỉnh: Tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và Luật BHXH 
Ngày 26.5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và những điểm mới về Luật...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28/12/2022 của Bộ Công an 

Triển khai thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28/12/2022 của Bộ Công an 

Xem tiếp
Giải báo chí xây dựng đảng lần thứ IV 
Ké hoạch tổ chức giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ IV. Ban biên tập đăng toàn bộ kế hoạch để cán bộ, CNVCLĐ biết tham gia cuộc thi.
Xem tiếp
Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động 
Năm 2021, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng...
Xem tiếp