/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Nghị quyết về chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 
Nghị quyết về chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 
Xem tiếp
Công văn tăng cường công tác Dân vận và thực hiện QCDC cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp 
Công văn tăng cường công tác Dân vận và thực hiện QCDC cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp 
Xem tiếp
Chỉ thị tăng cường chỉ đạo về tài chính - ngân sách năm 2016 
 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo về tài chính - ngân sách năm 2016
Xem tiếp
Công văn tăng cường các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 
Công văn tăng cường các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 
Xem tiếp
Nghị định số 55, Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non... 
Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 
Xem tiếp