LỊCH LÀM VIỆC
Những nội dung cơ bản về pháp luật bạn cần biết 

Câu hỏi 1.   Cho tôi hỏi, trả lương trong tháng được hiểu như thế nào? Thực tế hiện nay doanh nghiệp tôi đang làm, đến ngày 05 hoặc đến ngày 10 của tháng sau mới trả lương của tháng trước...

Xem tiếp
Hỏi - đáp pháp luật tháng 6.2018 

Giới thiệu bạn đọc mục Hỏi - đáp pháp luật tháng 6.2018 

Xem tiếp
Hướng dẫn tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật..." 
Hướng dẫn tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điểm tử Sở Tư pháp Quảng Bình". 
Xem tiếp
Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bình nơi góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người... 

 Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bìnhđược thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-LĐLĐ ngày 27/6/2014 của ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh với các hoạt động chủ yếu: Hướng dẫn, giải...

Xem tiếp
Tìm hiểu pháp luật lao động 

Hỏi: Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 quy định những hình thức trả lương nào? Người sử dụng lao động có quyền ấn định hình thức trả lương hay phải thỏa thuận với người lao động? 

Xem tiếp