/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão dông" 
Ban biên tập bản trang Website LĐLĐ tỉnh đăng toàn bộ thông tin công văn của UBND tỉnh về việc Triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão dông" cho toàn thể cán bộ, CNVCLĐ biết để hưởng ứng và tham gia cuộc thi. 
 Tải File đính kèm tại đây
[Trở về]