LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
LĐLĐ thị xã Ba Đồn: Báo cáo kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam và tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ công đoàn cơ sở. 

Ngày 09.10, Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho 180 học viên.

Đồng chí Trần Xuân Lợi - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn báo cáo kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam và truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Xuân Lợi, Thị ủy viên - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Thị xã Ba Đồn là đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 báo cáo kết quả Đại hội và tập huấn các chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ Ủy ban kiểm công đoàn; Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Tài chính - Kế toán công đoàn cơ sở và Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị này Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã tổ chức ký cam kết  thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong các công đoàn cơ sở nghiêm túc và trang trọng.

Qua Hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thị xã có đủ năng lực, trình độ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.


Ký cam kết  thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

Tiến Anh 

[Trở về]