LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Tập huấn Luật bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

 

Đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã được quán triển một số nội dung cơ bản của Luật môi trường năm 2014, bao gồm kế hoạch và các biện pháp Bảo vệ TNMT; việc khai thác, sử dụng TNMT; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; các biện pháp để bảo vệ môi trường biển và hải đảo, môi trường nước, đất và không khí; bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý chất thải...

Thông qua hội nghị tập huấn này để tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác công đoàn các cấp; trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giúp cộng đồng dân cư, các khu vực chế biến thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong các cấp Công đoàn, đặc biệt các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, đảm bảo bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Xuân Hạnh

[Trở về]