/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
LĐLĐ huyện Lệ Thủy công bố quyết định kế nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở. 
Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kế nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy. 

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy được đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2016, với số vốn điều lệ 3.661 triệu đồng đến nay (20 /5/2022) tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị đạt trên 76 tỷ đồng. Địa bàn họat động của Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy là toàn bộ nhân dân xã Phú Thủy huyện Lệ Thủy .

Tổng số cán bộ nhân viên của QTDND Phú Thủy có 8 người làm việc chuyên trách. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, có đạo đức phẩm chất, trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản: gồm 05 đ/c có trình độ Đại học, 02 đ/c có trình độ cao đẳng; 01 đ/c có trình độ trung cấp; 02 đ/c có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trong quá trình hoạt động QTD ND Phú Thủy có uy tín với thành viên và nhân dân, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng.


Các đồng chí trong thường trực LĐLĐ huyện tặng hoa chức mừng CĐCS Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Thành - HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy giao nhiệm vụ cho Ban Chấp Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy phải tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi ủy, chi bộ Quỹ và của Liên đoàn Lao động huyện và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong địa bàn hoạt động trong việc triển khai mọi hoạt động phong trào của mình. Sớm xây dựng các quy chế hoạt động, tiếp tục tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến tận đoàn viên; phối hợp với lãnh đạo đơn vị chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân lao động, vận động đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

                                                  Nguyễn Hồng Chương 

[Trở về]