LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 
 Tải file đính kèm tại đây
[Trở về]