LỊCH LÀM VIỆC
Công đoàn ngành Y tế điểm sáng trong các phong trào thi đua Tin mới

Những năm qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cho đoàn viên, CNVCLĐ, công đoàn ngành y tế Quảng Bình đã cùng với chuyên môn làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ...

Xem tiếp
Hướng dẫn mới trong thanh toán khám, chữa bênh bảo hiểm y tế Tin mới

Ngày 14/9/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chưa bệnh (KCB) đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn sau thời điểm tra cứu.

Cụ thể, do một số cán bộ không thực hiện đúng quy định dẫn đến trường hợp thời điểm khám thì thẻ BHYT của người bệnh còn thời hạn nhưng lúc cơ sở KCB nộp hồ sơ đề nghị thanh toán thì đã hết hạn sử dụng.
Xem tiếp