LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 Tin mới

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm...

Xem tiếp