LỊCH LÀM VIỆC
Hợp nhất CĐCS Ban Quản lý Cảng cá Quảng Bình. Tin mới

Căn cứ Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban Quản lý Cảng cá Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Cảng cá Nhật Lệ và Ban quảnCảng...

Xem tiếp
Ghi nhận từ một chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa...

Xem tiếp
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN Tin mới

Từ ngày 01/01/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có...

Xem tiếp