LỊCH LÀM VIỆC
Công đoàn ngành Y tế điểm sáng trong các phong trào thi đua Tin mới

Những năm qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cho đoàn viên, CNVCLĐ, công đoàn ngành y tế Quảng Bình đã cùng với chuyên môn làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ...

Xem tiếp